VGCT hợp tác với Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM