Hân hoan khai trương Văn phòng VGCT - CT Group tại Israel